VÝLETY

Pezinská Baba a poloha chaty umožňuje všestranné vychádzky:

  • turistika po značkových trasách
  • cykloturistika
  • Pezinská Baba poskytuje výborné podmienky pre hubársku turistiku
  • zber lesných plodov
  • návšteva Malokarpatského múzea a Schaubmarovho mlyna v Pezinku – ojedinelá Galéria insitného umenia
  • rodný dom Jána Kupeckého, Pezinský banský náučný chodník galérie Ignáca Bizmayera a Slovenskej ľudovej majoliky v Modre
  • prehliadka hradu Červený kameň pri obci Častá
  • v Malackách v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie sú ,,Sväté schody“ zo 17. stor. – verná napodobenina schodov jeruzalemských, podobné sú vo Vatikáne